Jingan | 20+
Xuhui | 2+
Huangpu | 7+
Pudong | 0+
Changning | 0+
Qingpu | 0+
Hongkou | 0+
Yangpu | 0+
Songjiang | 0+
Minhang | 0+
Putuo | 0+
Baoshan | 0+
Jiading | 0+